Inspekcijsko tijelo

Inspekcijsko tijelo je akreditovano prema BAS EN ISO 17020 i ovlašteno od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske za razvrstavanje i preglede opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

Razvrstavanje opreme pod pritiskom

Razvrstavanje opreme pod pritiskom podrazumijeva određivanje kategorije opreme (I – IV kategorija), koje se vrši prema vrsti opreme pod pritiskom, grupi fluida, radnim i projektnim karakteristikama opreme u skladu sa zahtjevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe. Pri podnošenju Zahtjeva za razvrstavanje, korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je dužan dostaviti:
 • Isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtjevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtjevi za opremu pod pritiskom;
 • Tehničku dokumentaciju dobijenu od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;
 • Projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod pritiskom nalazi;
 • Potvrdu o vlasništvu
Korisniku, odnosno vlasniku opreme se po završetku razvrstavanja izdaje Evidencioni list, kako je definisano Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

Pregledi opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe

Pregledi opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe​ provjerava se da li su ispunjeni zahtjevi za njen bezbjedan rad u skladu sa zahtjevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe. Vrste ispitivanja koje sprovodi TERMO KONTROL D.O.O. Bijeljina su:
 • Prvi pregled prije stavljanja opreme pod pritiskom u upotrebu;
 • Periodični pregled;
 • Vanredni pregled;
 • Pregled opreme pod pritiskom prije ponovnog puštanja u rad.
Pri podnošenju Zahtjeva za pregled, korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je dužan dostaviti:
 • Isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtjevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtjevi za opremu pod pritiskom;
 • Tehničku dokumentaciju dobijenu od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;
 • Projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod pritiskom nalazi;
 • Potvrdu o vlasništvu.
Napomena: Ukoliko je potrebno sprovesti pregled koji nije prvi pregled za datu opremu pod pritiskom, vlasnik/korisnik je dužan dostaviti Evidencioni i Revizioni list. Korisniku, odnosno vlasniku opreme se po završetku pregleda i ispitivanja izdaje Revizioni list, kako je definisano Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

R.B.

OPREMA POD PRITISKOM VISIKOG STEPENA OPASNOSTI

SPOLJAŠNJI PREGLED

UNUTRAŠNJI PREGLED

ISPITIVANJE PRITISKOM

1.

Posude za gasove namjenjene za fluide grupe 1.

2 godine

5 godina

10 godina

2.

Posude za gasove namjenjene za fluide grupe 2.

2 godine

5 godina

10 godina

3.

Posude za tečnosti namjenjene za fluide grupe 1.

2 godine

5 godina

10 godina

4.

Posude za tečnosti namjenjene za fluide grupe 2.

2 godine

5 godina

10 godina

5.

Oprema pod pristiskom (kotlovi) namjenjena za fluide grupe 2.

1 godina

3 godine

9 godina

6.

Cjevovodi za gasove namjenjene za fluide grupe 1.

5 godina

/

5 godina

7.

Cjevovodi za gasove namjenjene za fluide grupe 2.

5 godina

/

5 godina

8.

Cjevovodi za tečnosti namjenjene za fluide grupe 1.

5 godina

/

5 godina

9.

Cjevovodi za tečnosti namjenjene za fluide grupe 2.

5 godina

/

5 godina