Inspekcijsko tijelo

Inspekcijsko tijelo je akreditovano prema BAS EN ISO 17020 i ovlašteno od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske za razvrstavanje, preglede opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe, ocjenu usaglašenosti nove opreme pod pritiskom, ocjenu usaglašenosti radnih postupaka za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom, ocjenu usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom.

Razvrstavanje opreme pod pritiskom

Razvrstavanje opreme pod pritiskom podrazumijeva određivanje kategorije opreme (I – IV kategorija), koje se vrši prema vrsti opreme pod pritiskom, grupi fluida, radnim i projektnim karakteristikama opreme u skladu sa zahtjevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe. Pri podnošenju Zahtjeva za razvrstavanje, korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je dužan dostaviti:
 • Isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtjevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtjevi za opremu pod pritiskom;
 • Tehničku dokumentaciju dobijenu od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;
 • Projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod pritiskom nalazi;
 • Potvrdu o vlasništvu
Korisniku, odnosno vlasniku opreme se po završetku razvrstavanja izdaje Evidencioni list, kako je definisano Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

Pregledi opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe

Pregledi opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe​ provjerava se da li su ispunjeni zahtjevi za njen bezbjedan rad u skladu sa zahtjevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe. Vrste ispitivanja koje sprovodi TERMO KONTROL D.O.O. Bijeljina su:
 • Prvi pregled prije stavljanja opreme pod pritiskom u upotrebu;
 • Periodični pregled;
 • Vanredni pregled;
 • Pregled opreme pod pritiskom prije ponovnog puštanja u rad.
Pri podnošenju Zahtjeva za pregled, korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je dužan dostaviti:
 • Isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtjevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtjevi za opremu pod pritiskom;
 • Tehničku dokumentaciju dobijenu od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;
 • Projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod pritiskom nalazi;
 • Potvrdu o vlasništvu.
Napomena: Ukoliko je potrebno sprovesti pregled koji nije prvi pregled za datu opremu pod pritiskom, vlasnik/korisnik je dužan dostaviti Evidencioni i Revizioni list. Korisniku, odnosno vlasniku opreme se po završetku pregleda i ispitivanja izdaje Revizioni list, kako je definisano Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

R.B.

OPREMA POD PRITISKOM VISIKOG STEPENA OPASNOSTI

SPOLJAŠNJI PREGLED

UNUTRAŠNJI PREGLED

ISPITIVANJE PRITISKOM

1.

Posude za gasove namjenjene za fluide grupe 1.

2 godine

5 godina

10 godina

2.

Posude za gasove namjenjene za fluide grupe 2.

2 godine

5 godina

10 godina

3.

Posude za tečnosti namjenjene za fluide grupe 1.

2 godine

5 godina

10 godina

4.

Posude za tečnosti namjenjene za fluide grupe 2.

2 godine

5 godina

10 godina

5.

Oprema pod pristiskom (kotlovi) namjenjena za fluide grupe 2.

1 godina

3 godine

9 godina

6.

Cjevovodi za gasove namjenjene za fluide grupe 1.

5 godina

/

5 godina

7.

Cjevovodi za gasove namjenjene za fluide grupe 2.

5 godina

/

5 godina

8.

Cjevovodi za tečnosti namjenjene za fluide grupe 1.

5 godina

/

5 godina

9.

Cjevovodi za tečnosti namjenjene za fluide grupe 2.

5 godina

/

5 godina

 • Inspekciju novih proizvoda – ocjena usaglašenosti nove opreme pod pritiskom

Ocjena usaglašenosti nove opreme pod pritiskom podrazumjeva:

 • Modul A1 – unutrašnja provjera proizvodnje sa nadzorom završnog ispitivanja;
 • Modul B – pregled tipa;
 • Modul B1- pregled projekta;
 • Modul C1 – usaglašenost sa tipom;
 • Modul F – Verifikacija proizvoda;
 • Modul G – pojedinačna verifikacija.

 • Ocjena usaglašenosti radnih postupaka za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom

Ocjena usaglašenosti radnih postupaka za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom podrazumjeva definisatnje aktivnosti i odgovornosti prilikom sprovođenja postupaka inspekcijskog nadzora na zavarivačkim radovima.

Cilj ovoga postupka je osigurati da sve primjenjene metode i postupci inspekcijskog nadzora budu u skladu s zakonskim propisanim pravilnicima za nerastavljive spojeve, odnosno u skladu sa referentnim dokumentima.

 • Inspekcija novih proizvoda – ocjena usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom

Ocjena usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom podrazumjeva pregled prototipa posude pod pritiskom, a zatim odobravanje serije jednostavnih posuda pod pritiskom i izdavanje certifikata usaglašenosti.