Ispitna laboratorija

Ispitivanje materijala bez razaranja (IBR) (engl. Non-destructive testing – NDT) predstavlja skup metoda za utvrđivanja osobina kvaliteta i usaglašenosti metalnih proizvoda, poluproizvoda, osnovnog materijala i zavarenih spojeva sa zahtjevima tehničkih specifikacija i standarda, a da pri tome ispitivani proizvod i materijal budu neoštećeni.

Prednost naše Laboratorije je mogućnost ispitivanja u prostorijama Termo Kontrol-a kao i na licu mesta, kod klijenta. Za rad na terenu posjedujemo mobilnu laboratoriju sa svom potrebnom opremom za rad.

Nudimo savjetodavne usluge kod izrade planova kontrole, odabira odgovarajućih metoda ispitivanja kao i kriterijuma prihvatljivosti.

Osposobljeni smo za usluge ispitivanja materijala i zavarenih spojeva sljedećim NDT metodama:

Vizuelno Ispitivanje VT

Prije bilo koje druge metode ispitivanja zavarenog spoja primjenjuje se vizuelna kontrola (VT).

Ta metoda ispitivanja ne oduzima puno vremena, a može dati vrlo korisne informacije kako o kvalitetu zavarenih spojeva, tako i o potrebi ispitivanja nekom drugom metodom.

Za pomoć kod vizuelnog pregleda u skučenim i nepristupačnim delovima konstrukcije upotrebljava se različita oprema (kamere, endoskopi, ogledala, lupe itd.)

Penetrantsko Ispitivanje PT

Penetrantsko ispitivanje (PT) ili ispitivanje penetrantskim tečnostima je metoda koja se često primjenjuje kod provjere zavarenih spojeva na konstrukcijama, ova metoda otkriva površinske nepravilnosti zavarenog spoja.

Na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu nanosi se penetrant (obično crvene boje).

Nakon penetriranja u eventualnu pukotinu uklanja se penetrant na odgovarajući način (vodom, suvom krpom).

Nakon sušenja površine nanosi se razvijač (obično je bele boje), koji izvlači penetrant iz pukotine, pa je na beloj površini lima lako uočljiva crvena indikacija od penetranta iz pukotine.

Ispitivanje magnetnim česticama MT

Ispitivanje magnetnim česticama (MT) koristi se za otkrivanje površinskih i podpovršinskih grešaka (približno do dubine 6 mm) kod feromagnetičnih materijala. Zasniva se na principu magnetne indukcije. Ispitivani deio se namagnetiše. Fino usitnjene čestice gvožđa prevučene obojenim pigmentom se nanose na ispitivanu površinu.

Privučene djelovanjem magnetnog fluksa diskontinuiteta, čestice se nagomilavaju i obrazuju indikaciju direktno iznad diskontinuiteta. Ova indikacija je vizuelno uočljiva pod odgovarajućim svjetlosnim uslovima.

Ova metoda ispitivanja kvaliteta je brza, ali ima ograničenje s obzirom na neferomagnetične materijale, greške duboko ispod površine, te nemogućnost određivanja dubine pukotine koja je otkrivena kod feromagnetičnih materijala.

Radiografsko Ispitivanje RT

Radiografska kontrola (RT) je zapreminska metoda ispitivanja materijala, koristi gama zrake (radioaktivni izotopi Ir-192 i Se-75) i X zrake (rendgen). Radiografska ispitivanja našla su veliku primjenu kod utvrđivanja unutrašnjih defekata i uopšte nehomogenosti materijala.

Ovo ispitivanje zasnovano je na sposobnosti gama i X zraka da prolaze kroz razne materijale. Prilikom prodiranja zraka kroz metale dolazi do njihove apsorpcije, tj. zraci slabe. Ovo slabljenje je manje ako zraci nailaze na greške i nehomogenosti, tj. tada je manja apsorpcija.

Gama i X zraci ostavljaju trag na filmskoj emulziji (industrijske folije), na čemu se i zasniva radiografsko ispitivanje grešaka u unutrašnjosti materijala.

Ultrazvučno Ispitivanje UT

Ultrazvučna kontrola kvaliteta (UT), spada u zapreminske metode, zasniva se na svojstvu ultrazvuka da se širi kroz homogene materijale i da se odbija na granici materijala različitih akustičkih osobina (otpornosti), odnosno od nehomogenosti (grešaka) u materijalu.

Od izvora ultrazvuka šire se ultrazvučni talasi kroz materijal koji se kontroliše.

Ako u materijalu postoji greška, iza nje će, zavisno od vrste greške, ultrazvučni talasi oslabiti ili se neće pojaviti (odbiju se od greške).

Mjerenje debljine stjenke ultrazvukom UTM

Termo Kontrol d.o.o. posjeduje  više uređaja za mjerenje debljine stjenke. Na osnovu poznatih svojstava ultrazvučnih talasa vrši se precizno mjerenje debljina od 1 mm do 250 mm.

Mjerenje površinske tvrdoće

Mjerenje površinske tvrdoće vrši se sa  više mobilnih uređaja, koji na brz i precizan način vrši mjerenje u više jedinica za mjerenje površinske tvrdoće: HB, HV, HRC, HL. Uređaj posjeduje etalone za provjeru tačnosti.

Ispitivanje nepropusnosti vakum pumpom

Metoda ispitivanja nepropusnosti vakumiranjem LT je metoda ispitavanja bez razaranja kojom se utvrdjuje neprosusnost na tankovima, rezervoarima velikih zapremina i velikih dužina zavarenog spoja.

Prednost ove metode je što može da se koristi i na opremi koja je u eksploataciji.

Ispitivanje elektroprobojnosti izolacije

Metoda ispitivanja elektroprobojnosti izolacije služi za ispitivanje kvaliteta izolacionog sloja nanijetog na metalne površine koji služi kao zaštita od korozije.

Kao pokazatelj kvaliteta u ovom slučaju služi njegova otpornost na elektroprobojnost prema zadatom naponu.

Ispitivanje pritiskom, hladnim vodenim pritiskom

Poslije izvršenog ispitivanja NDT metodama  odnosno prije puštanja opreme u rad vrši se se ispitivanje hladnim vodenim pritiskom. Posjedujemo pumpe za ispitivanje hladnim vodenim pritiskom do 200 bar.

Mjerenje debljine premaza farbe

Debljina premaza farbe utiče na pozornost, postojanost kao i kavlitet njegovog  zaštitnog djelovanja. Kontrola debljine premaza  vrši se prema EN ISO 2808 i obuhvata  kontrolu debljine suvog filma premaza, DSF.