O firmi

Specijalizovano preduzeće TERMO KONTROL d.o.o. Bijeljina osnovano je 2013. godine kao laboratorija za ispitivanje materijala metodom bez razaranja (NDT). U početku svog rada preduzeće i zaposleni radnici stiču kompetencije, licence i certifikate za izvođenje visokokvalitetnih radova kontrole metalnih i nemetalnih proizvoda na:
  • termoenergetskim,
  • hidroenergetskim,
  • naftnim i
  • gasnim postrojenjima

U toku 2015. godine izrasta u jedno od vodećih preduzeća u BiH koja se bave kontrolom  materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja.

Do 2019. godine preduzeće TERMO KONTROL d.o.o. Bijeljina nastavlja sa izuzetno uspješnom poslovnom politikom stalno razvijajući kadrovski i tehnički potencijal.

U 2020. i 2021. godini preduzeće proširuje djeltnost i akredituje se prema BAS EN ISO/IEC 17020 kao Inspekcijsko tijelo za razvrstavanje i preglede opreme pod pritiskom.

Ciljevi kojima težimo

Razvoj moderne, snažne, pouzdane i prepoznatljive kompanije

Da aktivno učestvujemo u unapređenju lokalne sredine

Da vlasnicima obezbjedimo sigurnost njihovog kapitala

Ispunjavanje svih ugovorenih obaveza prema našim Naručiocima u što kraćem roku i sa vrhunskim kvalitetom

Kontinuirana politika unapređenja naših usluga uz dosljednu primjenu domaćih i međunarodnih standarda

Da zaposlenima obezbjedimo ekonomsku sigurnost, ali i permanentnu edukaciju i poslovno i lično unapređenje

Vizija

Naša vizija je da zadržimo vodeću poziciju na domaćem tržištu.

Želimo da izrastemo u preduzeće koje će biti u stanju da izvede najkompleksnija ispitivanja i kontrolisanja na energetskim i industrijskim objektima, te svojim kvalitetom ispuniti očekivanja svojih klijenata.

Pritom stvoriti uslove rada na najvišem i najbezbjednijem nivou bez povreda na radu i bez zagađenja životne sredine.

Misija

Da razvijamo i održavamo poslovne odnose s domaćim partnerima pružajući visoki profesionalizam i vrhunski kvalitet, uz poštovanje rokova i interesa naših klijenata.


Svojom prepoznatljivom poslovnom politikom želimo da privučemo, razvijemo i zadržimo najbolje stručnjake na području naše djelatnosti.