Specijalizovano preduzeće TERMO KONTROL d.o.o. Bijeljina

Termo Kontrol d.o.o. je preduzeće koje se bavi ispitivanjem i kontrolom zavarenih spojeva i materijala na termoenergetskim i hidroenergetskim objekatima, naftnim i gasnim postrojenjima, opremi za površinske kopove, razvrstavanjem i pregledima opreme pod pritiskom, kontrolom čeličnih konstrukcija, cjevovoda i rezervoara i rezervoarskih prostora svih vrsta.

Laboratorija za ispitivanje materijala i zavarenih spojeva mateodama bez razaranja (Non-destructive testing – NDT)

Inspekcijsko tijelo je akreditovano prema BAS EN ISO 17020 i ovlašteno od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske za razvrstavanje, preglede opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe, ocjenu usaglašenosti nove opreme pod pritiskom, ocjenu usaglašenosti radnih postupaka za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom, ocjenu usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom.

Naše osnovne usluge su

Kontrola, praćenje i obezbjeđenje kvaliteta

Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja

Razvrstavanje i pregledi opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe