Oprema

Termo Kontrol d.o.o. posjeduje više kompleta različite opreme za ispitivanje i kontrolisanje koji
pokrivaju skoro sve zahtjeve naručioca. Oprema je novijeg datuma sa modernim rješenjima
prilagođenim zahtjevima tržišta.