Specijalizovano preduzeće TERMO KONTROL d.o.o. Bijeljina

Termo Kontrol d.o.o. je preduzeće koje se bavi ispitivanjem i kontrolom zavarenih spojeva i materijala na termoenergetskim i hidroenergetskim objekatima, naftnim i gasnim postrojenjima, opremi za površinske kopove, razvrstavanjem i pregledima opreme pod pritiskom, kontrolom čeličnih konstrukcija, cjevovoda i rezervoara i rezervoarskih prostora svih vrsta.

Laboratorija za ispitivanje materijala i zavarenih spojeva mateodama bez razaranja (Non-destructive testing – NDT)

Inspekcijsko tijelo za razvrstavanje i preglede opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe  akreditovano prema BAS EN ISO/IEC 17020 i ovlašteno od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Naše osnovne usluge su

Kontrola, praćenje i obezbjeđenje kvaliteta

Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja

Razvrstavanje i pregledi opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe