Referentna lista Termo Kontrola

2021
1 Ispitivanje dijelova turbine Bloka 7 TE Kakanj
2 Ispitivanje zavarenih spojeva u toku montaže kotlovskog bubnja Bloka 7 TE Kakanj
3 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici EAGLE TECHNOLOGY Žepče
4 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
5 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku montaže za Grijanjeinvest Pale
6 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku montaže za SN inzinjering  d.o.o. Sarajevo
7 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za RM-LH d.o.o Zenica
8 Radiografska kontrola toplovoda za hotel Termag Jahorina
9 Ispitivanje zavarenih spojeva na  pozicijama hibridnog filtera u Arcelor Mittal Zenica
10 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda ispod rijeke Save za Feromihin d.o.o Novoselac HR
11 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
12 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku montaže za Grijanjeinvest Pale
13 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
14 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
15 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
16 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
17 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
18 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
19 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u SSL Lukavac
20 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
21 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u Natron-Hayat Maglaj
22 Ispitivanje zavarenih spojeva na pogonima: Energana, Aglomeracija, Čeličane, Visoke peći u Arcelor Mital Zenica
23 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za Fuel Boss d.o.o Zenica
24 Ispitivanje cjevovoda, posuda, kotlova na postrojenjima u Rafineriji ulja Modriča
25 NDT kontrola zavarenih spojeva u rafineriji nafte Brod
26 Kontrola zavarenih spojeva na MHE u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Foči I Tesliću
27 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u koksari Lukavac
2020
1 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici “EAGLE TECHNOLOGY” Žepče
2 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za RM-LH d.o.o Zenica
3 Ispitivanje zavarenih spojeva na  pozicijama hibridnog filtera u Arcelor Mittal Zenica
4 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda ispod rijeke Save za Feromihin d.o.o Novoselac HR
5 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
6 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku montaže za Grijanjeinvest Pale
7 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
8 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
9 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
10 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
11 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
12 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
13 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u SSL Lukavac
14 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
15 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u Natron-Hayat Maglaj
16 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
17 Ispitivanje zavarenih spojeva na pogonima: Energana, Aglomeracija, Čeličane, Visoke peći u Arcelor Mital Zenica
18 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za Fuel Boss d.o.o Zenica
19 Ispitivanje cjevovoda, posuda, kotlova na postrojenjima u Rafineriji ulja Modriča
20 NDT kontrola zavarenih spojeva u rafineriji nafte Brod
21 Kontrola zavarenih spojeva na MHE u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Foči I Tesliću
22 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u koksari Lukavac
2019
1 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za RM-LH d.o.o Zenica
2 Vakum i vizuelna kontrola zavarenih spojeva na rezervoaru S48 u Rafineriji nafte Brod
3 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
4 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
5 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
6 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
7 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
8 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
9 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
10 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u SSL Lukavac
11 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
12 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u Natron-Hayat Maglaj
13 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
14 Ispitivanje zavarenih spojeva na pogonima: Energana, Aglomeracija, Čeličane, Visoke peći u Arcelor Mital Zenica
15 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za Fuel Boss d.o.o Zenica
16 Ispitivanje cjevovoda, posuda, kotlova na postrojenjima u Rafineriji ulja Modriča
17 NDT kontrola zavarenih spojeva u rafineriji nafte Brod
18 Radiografska kontrola zavarenih spojeva na gasovodu NO400  na relaciji Šepak-Bijeljina
19 Kontrola zavarenih spojeva na MHE u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Foči I Tesliću
20 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u koksari Lukavac
2018
1 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
2 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
3 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
4 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
5 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
6 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
7 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u SSL Lukavac
8 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
9 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u Natron-Hayat Maglaj
10 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici Termoelektro oprema Lopare
11 Ispitivanje zavarenih spojeva na pogonima: Energana, Aglomeracija, Čeličane, Visoke peći u Arcelor Mital Zenica
12 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za Fuel Boss d.o.o Zenica
13 Ispitivanje cjevovoda, posuda, kotlova na postrojenjima u Rafineriji ulja Modriča
14 NDT kontrola zavarenih spojeva u rafineriji nafte Brod
15 Radiografska kontrola zavarenih spojeva na gasovodu NO400  na relaciji Šepak-Bijeljina
16 Kontrola zavarenih spojeva na MHE u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Foči I Tesliću
17 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u koksari Lukavac
2017
1 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
2 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
3 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
4 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
5 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
6 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
7 Radiografska kontrola zavarenih spojeva cjevovoda od DN15 do 250 u Ćosićpromex d.o.o. Usora
8 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
9 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u Natron-Hayat Maglaj
10 Mjerenje tvrdoće radnih kola ventilacionih mlinova Termoelektrane Tuzla
11 Ispitivanje zavarenih spojeva na pogonima: Energana, Aglomeracija, Čeličane, Visoke peći u Arcelor Mital Zenica
12 Ispitivanja kolova KLM-60 u Toplani Bijeljina
13 Ispitivanje cjevovoda, posuda, kotlova na postrojenjima u Rafineriji ulja Modriča
14 NDT kontrola zavarenih spojeva u rafineriji nafte Brod
15 Radiografska kontrola zavarenih spojeva na gasovodu NO400  na relaciji Šepak-Bijeljina
16 Kontrola zavarenih spojeva na MHE u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Foči i Tesliću
17 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u koksari Lukavac
18 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za Fuel Boss d.o.o Zenica
19 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u SSL Lukavac
2016
1 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
2 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
3 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
4 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
5 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
6 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
7 Ispitivanje zavarenih spojeva na pogonima: Energana, Aglomeracija, Čeličane, Visoke peći u Arcelor Mital Zenica
8 Radiografska kontrola zavarenih spojeva čeličnih konstrukcija u Krivaja metali d.o.o Zavidovići
9 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
10 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim postrojenjima u Natron-Hayat Maglaj
11 NDT kontrola zavarenih spojeva u rafineriji nafte Brod
12 Kontrola zavarenih spojeva na MHE u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Foči i Tesliću
13 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u koksari Lukavac
14 NDT kontrola zavarenih spojeva na konstrukcijama, posudama i cjevovodima u toku izrade u radionici i u toku montaže za Fuel Boss d.o.o Zenica
15 Ispitivanje cjevovoda, posuda, kotlova na postrojenjima u Rafineriji ulja Modriča
2015
1 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
2 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
3 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
4 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
5 Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7  TE Kakanj
6 Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“
7 Kontrola zavarenih spojeva IBR metodama u Alumina d.o.o. Zvornik
2014
1 Ispitivanje zavarenih spojeva IBR metodama na kotlovskom postrojenju TE Stanari
2 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
3 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
4 Ispitivanje materijala i radiografska kontrola zavarenih spojeva na cijevnom sistemu  kotla TE Gacko
5 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u Termoelektrani Ugljevik
2013
1 Kontrola zavarenih spojeva pri montaži cjevovoda, posuda, kotlovskih postrojenja, čeličnih konstrukcija za Termoelektro d.o.o  Brčko
2 Kontrola zavarenih spojeva za Tehnoinženjering d.o.o  Brčko
termokontrol-foto-7
termokontrol-foto-12

Postanite i vi dio uspješne priče zajedno sa nama